Đánh bóng thang máy

Hiện nay trên thị trường Việt Nam, có rất nhiều thang máy cần được đánh bóng. Rất ít các công ty chú trọng cho vấn đề này. Cho dù là…

0 Comments