Máy phun thuốc khử trùng

Công suất : 2.13 KW

Nhiên liệu : Xăng pha nhớt 25 xăng : 1 nhớt

Phun dạng nước : 3 lít/phút

Phun dạng bột (hạt) : 6 kg / phút

Bình chứa : 20 lít

Khoảng cách phun xịt : 12m

Trọng lượng : 11.5 kg

Kích thước : 495 x 415 x 790 mm